IFS konference o bezpečnosti potravin

online, 19.-20.10.2021

Mezinárodní konference INDC2021

Praha, 29.11.–02. 12. 2021

Letošní ročník mezinárodní konference INDC2021 proběhne v Praze ve dnech 20.-23.9.2021. Více na www.indc.cz

Obalová akademie

průběžně

OBALOVÁ AKADEMIE je projekt vzdělávacích akcí sestávající z řady seminářů jednak pravidelně v aktualizované podobě se opakujících, jednak dle potřeby obalového průmyslu nově vytvořených.