fórum LOG-IN online

13.5.2021

Fórum LOG-IN 2021 bude poprvé nejenom online, ale i česko-slovenské, což znamená, že logističtí profesionálové budou mít šanci slyšet ty nejlepší případové studie a příklady z každodenní praxe v logistice z obou zemí. Řečníci budou přenášet živě ve studiích v Praze a v Bratislavě, čeští a slovenští logističtí profesionálové se připojí online. Přestože fórum bude online, budou různé možnosti pro interakce mezi účastníky a řečníky, případně partnery. Lidé sledující přednášky budou moci položit dotazy na řečníky, ale i odpovídat na různé ankety, prostřednictvím aplikací Slido. A účastníci budou mít možnost navštívit partnery fóra na jejich virtuálních stáncích. 

Kongresu EASTLOG

Praha, 23.-24.9.2021

Je největší logistickou událostí v České republice, která tematicky pokrývá celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporující networkingový rozměr akce.

Kongres OBALKO 2021

Praha, 14.-15.10.2021

Celodenní kongres, který představuje ideální místo k debatě o aktuálním stavu obalového průmyslu, novinkách, trendech. Účastníkům poskytuje možnost navázání nových kontaktů, nebo inspiraci pro jejich budoucí kroky v oblasti obalových materiálů a technologií.

Obal roku

říjen 2021

OBAL ROKU je jediná certifikovaná soutěž v Česku a na Slovensku, určená pro společnosti podílející se na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. 

IFS konference o bezpečnosti potravin

online, 19.-20.10.2021

IFS Logistics & Broker konference

pro ČR a Slovensko, online, 9.11.2021

Obalová akademie

průběžně

OBALOVÁ AKADEMIE je projekt vzdělávacích akcí sestávající z řady seminářů jednak pravidelně v aktualizované podobě se opakujících, jednak dle potřeby obalového průmyslu nově vytvořených.