Kongresu EASTLOG

Praha, 23.-24.9.2021

Je největší logistickou událostí v České republice, která tematicky pokrývá celý obor logistiky a současně reflektuje nejnovější trendy. Kongres také obsahuje části podporující networkingový rozměr akce.

Kongres OBALKO 2021

Praha, 14.-15.10.2021

Celodenní kongres, který představuje ideální místo k debatě o aktuálním stavu obalového průmyslu, novinkách, trendech. Účastníkům poskytuje možnost navázání nových kontaktů, nebo inspiraci pro jejich budoucí kroky v oblasti obalových materiálů a technologií.

Obal roku

říjen 2021

OBAL ROKU je jediná certifikovaná soutěž v Česku a na Slovensku, určená pro společnosti podílející se na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. 

IFS konference o bezpečnosti potravin

online, 19.-20.10.2021

Mezinárodní konference INDC2021

Praha, 29.11.–02. 12. 2021

Letošní ročník mezinárodní konference INDC2021 proběhne v Praze ve dnech 20.-23.9.2021. Více na www.indc.cz

Obalová akademie

průběžně

OBALOVÁ AKADEMIE je projekt vzdělávacích akcí sestávající z řady seminářů jednak pravidelně v aktualizované podobě se opakujících, jednak dle potřeby obalového průmyslu nově vytvořených. 

IFS Logistics & Broker konference

pro ČR a Slovensko, online, 9.11.2021