Publikace

Norma IFS Food – příručka pro úspěšný audit

Miroslav Šuška

Počátkem září vyšla nová kniha Norma IFS Food – příručka pro úspěšný audit. Kniha je určena především pro výrobce potravin, kteří se připravují na certifikaci podle normy IFS Food, nebo certifikát již mají a čeká je audit podle verze 6 normy platné pro audity prováděné po 1.7.2012.

Kniha je komentovaným zněním normy. Vysvětluje jednotlivé požadavky normy a podává praktický návod na jejich aplikaci. Na velkém množství příkladů z reálných auditů poskytuje informace o tom, jaké odchylky neshody jsou vůči požadavkům normy v praxi vystavovány.

Autor: Miroslav Šuška, cca 200 stran.

OBJEDNAT