Online kurz IFS Academy: Norma IFS Food, přechod na verzi 6.1

Oficiální kurz IFS Academy – účastníci obdrží certifikát od majitele normy IFS – IFS Management GmbH
Školitel: Ing. Miroslav Šuška, zástupce IFS pro Českou republiku a Slovensko, IFS Integrity auditor

Komu je školení určeno:

  • Manažerům kvality nebo představitelům vedení organizací certifikovaných podle IFS nebo se na certifikaci připravujících
  • Interním auditorům organizací certifikovaných podle IFS
  • Kandidátům na pozici auditorů IFS
  • Pracovníkům poradenských organizací

Obsah školení:

  • Změněné a nové požadavky ve verzi 6.1
  • Stručný přehled nezměněných požadavků normy verze 6 převzatých normou verze 6.1 se zaměřením na problematické oblasti
  • Protokol normy IFS Food verze 6.1
  • Účastníci obdrží vzorový postup prevence falšování potravin vyhovující požadavkům nové kapitoly normy IFS food zabývající se touto problematikou, postup bude v průběhu kurzu vysvětlen i na praktických příkladech

Co Vám školení přinese:
Kurz je určen pro zájemce, kteří mají zájem seznámit se s protokolem a požadavky normy IFS Food verze 6.1, platné pro audity prováděné od 1.7.2018. V rámci 1-denního kurzu se formou výkladu i praktických cvičeních seznámíte s požadavky normy IFS, jejich interpretací podle IFS, s postupem certifikace. Kurz je určen pro pracovníky se znalostí předchozí verze 6 a je zaměřen na změny obsažené v požadavcích a protokolu nové verze 6.1, vhodný je ale i pro zájemce bez větších předchozích znalostí normy IFS Food.