IFS konference o bezpečnosti potravin, Praha, 24.10.2017

230 profesionálů z oblasti bezpečnosti potravin z České republiky i Slovenska se dne 24. října 2017 účastnilo druhého ročníku oficiální konference IFS, kterou pro majitele norem IFS, IFS Management GmbH, organizuje společnost QUALIFOOD s.r.o. Účast předčila očekávání organizátorů, minulé konference v roce 2015 se účastnilo 150 osob.

Konference byl zaměřena na novinky u IFS a vývoji norem IFS ale i na aktuální témata a problematické oblasti normy IFS Food, zejména falšování potravin, řízení alergenů, prevenci proti škůdcům a řízení cizích předmětů.

V úvodní prezentaci vystoupil pan Stephan Tromp, ředitel společnosti IFS Management GmbH. Seznámil přítomné s rozvojem norem IFS ve světě i v regionu Střední a Východní Evropy. Dále se věnoval novinkám u IFS, včetně nového programu schválených poradců, který byl v době konání konference vyhlášen a umožňuje výrobcům na internetových stránkách IFS (www.ifs-certification.com) vyhledat kvalifikované poradce pro jednotlivé normy IFS. Pan Tromp informoval i o nové aplikaci pro tablety a chytré telefony „IFS Audit Manager“. Ta je vhodná je pro společnosti s certifikovaným systémem IFS i pro poradce, kteří díky ní mohou plánovat i provádět interní audity u svých zákazníků a mohou plány i výstupy z auditů sdílet se svými klienty. Další z prezentovaných novinek bylo i spuštění regionálních částí internetových stránek IFS, kde mezi čtyřmi prvními regionálními verzemi je vedle polské, brazilské a čínské i česká verze. Zde mohou zájemci nalézt informace specifické pro český trh, zejména informace o školeních, konferencích a dalších akcích pořádaných IFS, české verze dokumentů, kontakty na lokální zastoupení IFS Management GmbH a lokálně působící certifikační společnosti. Do regionální části je možné vstoupit kliknutím na příslušnou vlajku země pod nabídkou „regional sites“ v horní části hlavní stránky www.ifs-certification.com.

Miroslav Šuška, organizátor konference a současně zástupce IFS pro Českou republiku a Slovensko se ve své prezentaci věnoval procesu revize normy IFS Food a informoval o připravované verzi normy IFS Food 6.1 s termínem vydání listopad 2017. Vzhledem k tomu, že hlavní novinkou této nové verze normy je začlenění kapitoly týkající se autenticity potravin, vysvětlil požadavky nové normy na tuto oblast se zaměřením na provádění analýzy zranitelnosti a informací, které je dobré při provádění analýzy zvážit.

Will Anderson, Technical and Product Manager britské společnosti BS Teasdale Ltd., předního výrobce detekovatlných produktů pro potravinářský průmysl, se ve své prezentaci věnoval možnostem využití detekovatlných pomůcek v potravinářství.

Ing. Jindřich Pokora, ředitel Odboru kontroly, laboratoří a certifikace Státní zemědělské a potravinářské inspekce, se ve své prezentaci s názvem SZPI a kontrola autenticity potravin věnoval zjištěním SZPI ze zaměřením na falšování potravin. Podnětná prezentace přinesla mnoho praktických příkladů a zajímavá byla i závěrečná tabulka udávající počty nevyhovujících šarží potravin zveřejněných na základě kontrol SZPI na webu Potraviny na pranýři. Ta dokladuje, že falšování potravin je i v České republice velmi vážný a častý problém. Jenom v posledním prezentovaném roce 2016 bylo z celkových 812 problematických šarží u 253 prokázáno falšování potravin, to je více než 31%. Zbývající případy se týkaly nejakostních (29%) a nebezpečných (40%) potravin.

Ing. Denisa Čížková ze společnosti Makro Cash&Carry ČR s.r.o. prezentovala praktické příklady problémů s kvalitou, bezpečností potravin a falšování potravin, se kterými se společnost v poslední době potýkala. Prezentace byla plná praktických příkladů a účastníkům ukázala, že se jedná o reálné problémy, které se v praxi stávají a má tedy na straně výrobce velký význam věnovat se prevenci takových incidentů.

Ing. Matúš Letko ze společnosti ACO Stavební prvky spol. s r.o. ve své praktické prezentaci plné fotografií z praxe vysvětlil principy správného hygienického odvodnění potravinářských provozů a seznámil s příklady nesprávných řešení.

Ing. Martina Frolíková ze společnosti Vitana a.s. (člen skupiny Orkla) na reálném příkladu z praxe poukázala na vliv sociálních médií.

Mezi dalšími prezentujícími byli pan Jaron Keren ze společnosti Samura, která je dovozcem inteligentních prostředků pro boj proti škůdcům izraelského výrobce a paní Jolana Wagnerová, jednatelka společnosti Services PCM, s.r.o. (člen skupiny Rentokil), kteří přítomné seznámili s novými trendy v oblasti boje proti škůdcům v potravinářství a uvedli řadu příkladů využitelných v praxi.

Zástupci certifikačních společností se věnovali praktických tématům z jednotlivých oblastí normy IFS Food. MVDr. Miriam Vargová ze společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o. se zaměřila na téma řízení cizích předmětů a ve své velmi názorné a praktické prezentaci vysvětlila požadavky normy i možnosti a funkce detektorů kovu a rentgenových detektorů. Ing. Jozef Kerekréty ze společnosti Lloyds Register LRQA se věnoval řízení alergenů včetně uvádění informací o alergenech na obalech potravin a Ing. Martina Jurčová ze společnosti BUREAU VERITAS Czech Republic, s.r.o. ve své prezentaci komentovala průběh a protokol auditů IFS a poukázala na některé problematické oblasti.

Hlavním partnerem konference byla společnost Services PCM, s.r.o., člen skupiny Rentokil. Partnery konference byli společnosti ACO Stavební prvky spol. s r.o., BUREAU VERITAS Czech Republic, s.r.o., Lloyds Register LRQA,  Samura s.r.o. (IPM Israel), TÜV SÜD Czech s.r.o., Schoeller Allibert s.r.o., BioIng, s.r.o., MASO-PROFIT s.r.o., DDD SERVIS OPAVA v.o.s., Ecolab Hygiene s.r.o., Makro Cash&Carry ČR s.r.o., ADERA s.r.o., NanoZone, s.r.o., INAQ Consulting. Mediálním partnerem konference byl časopis Maso.

Konference měla velmi pozitivní ohlas u účastníků i partnerů, zejména pro výběr témat a prezentujících. Již nyní probíhají práce na přípravě dalšího ročníku, který se bude konat na podzim 2018.